Fjord1
Rute 1102 Mannheller - Fodnes: Viser til

Rute 1102 Mannheller - Fodnes: Viser til tidlegare sendt melding. Frå kl 1920, med avgang frå Mannheller, vil det gå 1 ferje mellom Mannheller og Fodnes. Det vert såleis redusert kapasitet og frekvens i sambandet (A-ferja går).

Publisert 07.10.2019

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software