Fjord1
Rute 36 Sølsnes-Åfarnes: B-ruta er mellombels innstilt grunna tekniske problem. Vi ventar normal drift att frå om lag kl. 1300.

Publisert 16.07.2018

Brukernavn:
Passord:

©2021 minMelding