Fjord1
Rute 1111 Lote - Anda: Viser til varsling om mulig streik fra søndag 8.april 2018 fra kl 06.00. Om det vert streik, vil det medføre redusert kapasitet i sambandet. Sjå vår heimeside for utfyllande informasjon, og ruter på www.fjord1.no

Publisert 06.04.2018

Brukernavn:
Passord:

©2021 minMelding