Fjord1
Rute 33 Molde-Vestnes: Det vert vist til orientering på fjord1.no om mogeleg streik frå og med sundag 8. april. kl. 0600. I sambandet Molde-Vestnes er det B-ferja/ruta som blir innstilt dersom streik, og i så fall vil det sundag 8. april gå berre ei ferje frå kl. 0815 (A ferja/ruta) til og med kl. 1415. C ferja/ruta tek til kl. 1445 d.s. Det vert heller ikkje nattavgangar mellom Molde og Vestnes dersom streik. Heile ruteplanen for sambandet Molde-Vestnes finn de på fjord1.no, eventuelt også FRAM sitt rutehefte for ferje- og hurtigbåtruter i Møre og Romsdal. Det er B ferja/ruta som blir innstilt dersom streik.

Publisert 06.04.2018

Brukernavn:
Passord:

©2021 minMelding