Fjord1
Rute 36 Sølsnes-Åfarnes: Det vert vist til tidlegare trafikkmelding om redusert kapasitet i avgangen frå Åfarnes kl. 0945 i dag grunna transport av farleg last. Transporten av farleg last utgår, og såleis vert det normal kapasitet frå Åfarnes kl. 0945.

Publisert 09.01.2018

Brukernavn:
Passord:

©2021 minMelding