Fjord1
Rute 1180 Florabassenget: "Fjordglytt" i avgang frå Florø kl. 1430 til m.a Askrova og Svanøy, har fått tekniske problem. Ruta vert no teken over av "Sea Service" - ikkje bilførande. Det må påreknast forsinkelse i ruta. Ny trafikkmelding kjem.

Publisert 08.01.2018

Brukernavn:
Passord:

©2021 minMelding