Fjord1
Rute 1115 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella:

Rute 1115 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella: Ordinær drift i ruta igjen fra 14.30 fra Rysjedalsvika. Anløp Losna blir vurdert tur for tur grunna værforholda.

Publisert 17.11.2017

Brukernavn:
Passord:

©2019 Triangel Software