Fjord1
Rute 15 Eidsdal - Linge: Viser til tidligere trafikkmelding. Det utføres ordinær A og B rute i sambandet. C - ruten/suppleringsruten er inntil videre innstilt på grunn av tekniskfeil.

Publisert 16.07.2017

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software