Fjord1
Rute 1102 Mannheller-Fodnes: Det vert redusert frekvens og kapasitet frå kl. 1820, berre ei ferje i drift. Det B-ferja si avgangar som inntil vidare vert gjennomført. Dette skuldast tekniske problem.

Publisert 16.12.2016

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software