Fjord1
Rute 56 Flakk - Rørvik: I den publiserte rutetabellen på www.fjord1.no, gjeldene fra 01.01.2016 er det nødvendig med følgende endringer: Lørdag fra Flakk kl.0045 endres til kl.0100. Lørdag fra Rørvik kl.0115 endre til kl.0130. Mandag t.o.m. søndag utgår avgangen fra Flakk kl. 2200 og fra Rørvik kl. 2230

Publisert 01.01.2016

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software