Fjord1
Rute 36 Sølsnes-Åfarnes: Sambandet blir trafikkert etter oppsett rutetabell, men noko redusert bil-kapasitet kan medvirke til mindre forsenkinger.

Publisert 24.07.2015

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software