Fjord1
Rute 1102 Mannheller-Fodnes: Det er framleis redusert kapasitet og frekvens, berre 1 ferje i drift. Det er ekstra stor trafikk i dag frå Mannheller (avslutning av Lerum Cup), og såleis må det påreknast monaleg ventetid. For reisande mot Bergen, vil det være alternativ køyreveg om ferjesambandet Hella - Vangsnes.

Publisert 28.06.2015

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software