Fjord1
Rute 31 Aukra-Hollingsholmen: Ruta mellom Aukra og Hollingsholmen vert no starta opp att. Det vil mellombels være avvik i høve til annosnert ruteplan.

Publisert 27.01.2015

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software