Fjord1
Rute 11 Festøya - Solavågen: Det må påreknast forsinkelsar på avgangar merka med B i rutetabellen.

Publisert 06.01.2015

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software