Fjord1
Rute 1115 Krakhella-Rutledal-Rysjedalsvika: Generelt gjer vi merksam på at grunna bruk av erstatningsferja "Sunnfjord", må ein tidvis pårekne mindre forsenkingar i sambandet.

Publisert 27.01.2014

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software