Fjord1
Rute 11 Festøya - Solavågen: Vi vil i uke 2,3 og 4, ha noe redusert kapasitet i sambandet på transport av farlig last. Dette vil gjelde følgende rute i tabellen: uke 2, B rute, uke 3, A rute og uke 4, B rute.

Publisert 07.01.2014

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software