Fjord1
Rute 1180 Florabassenget: Kl.14:30 går Dagning i vestre område, Fjordglytt i nordre og Vetlefjord i søre. Kl. 16:00 går Vetlefjord i Kystvegekspressen, Fjordglytt i søre, Seaservice i nordre og Øyservice i vestre.

Publisert 19.11.2013

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software