Fjord1
Rute 1180 Florabassenget: Øyservice er framleis ute av drift. I dag 14:30 går Dagning i vestre område. Vetlefjord går i norde og Fjordglytt i søre. Kl 16:00 går Dagning i Kystvegen, Fjordglytt i søre, Vetlefjord i vestre og Seaservice i nordre. Kveldsrutene blir utført av Fjordglytt i sør og Vetlefjord i vest og nord.

Publisert 18.11.2013

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software