Fjord1
Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Vi viser til tidligere traffikmelding om redusert kapasitet og frekvens. A ruta er nå 30 min. forsinket.

Publisert 27.06.2013

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software