Fjord1
Rute 33 Molde - Vestnes: Det vert redusert kapasitet i C-ruta i veke 16 og 17 grunna planlagt verkstadopphald. Det kan og bli ytterlegare kapasitetsreduksjon i C-ruta i samband med transport av farleg last.

Publisert 12.04.2013

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software