Fjord1
Sambandet Lavik-Oppedal har grunna tekniske problem redusert kapasitet og frekvens og går no kontinuerleg med ei ferje. Ein må pårekne omlag ein halv time venting.

Publisert 10.10.2012

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software