Fjord1
Fjord1 MRF Rute56 Flakk-Rørvik: M/F Glutra er ferdig med sitt verkstedopphold, og det er nå normal drift med 3 fartøy i.h.t. rutetabell.

Publisert 22.12.2011

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software