Fjord1
Ferjesambandet Bruravik-Brimenes er mellombels stengt grunna problem med ferjebrua på Bruravik. Vi kjem attende med meir informasjon.

Publisert 11.07.2011

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software