Fjord1
På ferjesambandet Lavik - Oppedal blir morgon avgangen kl 08:00 frå Lavik permanent utsett til kl 08:10. Justeringa har ingen innverknad på andre avgangar i sambandet.

Publisert 30.06.2011

Brukernavn:
Passord:

©2020 Triangel Software